Saluran Irigasi Risak, Produktivitas Pertanian Suda

Admin | Selasa, 11 Agustus 2015 11:11

Bantul www.jogjatv.tv – Risakipun saluran irigasi awit tumempuhing lindhu ageng taun kalih ewu enem kapengker, ingkang ngantos samangke dereng dipun dandosi, njalari sudanipun produktivutas pertanian ing tlatah Bantul.

Nalika tumempuhing lindu ageng taun 2006 kapengker kathah saluran irigasi ingkang risak lan ngantos samangke racakipun dereng dipun dandosi, jalaran winatesipun redana anggaran. Kurdaning redi merapi taun 2010 kapengker ugi njalari saluran irigasi dados cethek jalaran kebak pasir lan lendhut satemah ilining irigasi kirang rancak. Awit saking punika, samangke DISPERTAHUT lan Dinas Sumberdaya Air kupiya ndandosi saluran irigasi primer , sekunder , tersier lan kuarter.

Nalika taun 2014 produktivitas pantun ing Bantul 197.000 ton, kamangka taun saderengipun 200.000 ton dene ing taun 2015 samangke, Pemda DIY ngangkah produktivitas pantun nggayuh 1 yuta ton. Bantul kupiya nyembadani pangangkah kasebat awit ngantos samangke produktivitas pantun ing Bantul nomer 2 sa DIY sasampunipun Kabupaten Sleman.

Anang Zainuddin

Share with JOGJA TV

SMS atau WA ke +62 811-2233-4455

Email ke jogjatv@gmail.com

Follow dan tag di Instagram

Culture Calendar

20 OKT 2019
30 NOV 2019
08 OKT 2019
21 OKT 2019
11 OKT 2019
13 OKT 2019
01 OKT 2019
29 SEP 2019
26 SEP 2019
28 SEP 2019
26 SEP 2019

More in Calendar »

VIDEO

KESURUPAN DALAM KESENIAN JATILAN

VIRAL !! KLARIFIKASI MAHFUD MD TERKAIT PENYEBUTAN KATA KAFIR

2 MILYAR PERTAHUN UNTUK PROGRAM AIR BERSIH DI BANTUL - JOGJA TV

FORPI: PEMKOT BELUM SERIUS WUJUDKAN KOTA BEBAS ASAP ROKOK - JOGJA TV

PASAR PRING SAMBENG PURWOREJO - JOGJA TV

More in Videos »